Over ons

Ton Brussee

Voor mij geldt dat mijn dienstverlening primair op fiscaal terrein ligt. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt voor mij bij het bedrijfsleven. De werkwijze is van dien aard dat altijd gezocht wordt naar een evenwicht tussen fiscale aangelegenheden enerzijds en overige, de onderneming betreffende zaken anderzijds. Altijd zal ik er naar streven de voor uw situatie meest gunstige oplossing(en) te vinden, hetgeen niet noodzakelijk ook de fiscaal meest voordelige behoeft te zijn.

Dominique Rijnbout

Mijn dienstverlening ligt primair op civiel rechtelijk terrein en zowel in de advies- als de procespraktijk. Ik werk zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor particulieren, evenwel niet op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Mijn kennis van zaken en jarenlange ervaring – zowel in die proces- als in de adviespraktijk – probeer ik zo optimaal mogelijk aan te wenden om de belangen van u in een procedure op doortastende wijze te behartigen of om een advies voor u op maat te snijden.