Inschrijvingsnummers handelsregister
– mr. A.J.W. Brussee: 1138700
– mr. D.J. Rijnbout: 30248492

BTW-identificatienummers
– mr. A.J.W. Brussee: NL099426304B02
– mr. D.J. Rijnbout: NL170494354B01

Beroepsorganisaties
De advocaten van Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige zijn ingeschreven bij hun beroepsorganisatie: de Nederlandse Orde van Advocaten. kantoorhoudende te 2596 XM Den Haag aan de Neuhuyskade 94, telefoonnummer (070) 3353535 en e-mail info@advocatenorde.nl.

Op de websites van deze beroepsorganisatie staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die van toepassing zijn.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
– mr. A.J.W. Brussee heeft zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Aon Professional
Service, kantoorhoudende te 1105 AG Amsterdam aan de Paalbergweg 2-4, telefoonnummer (020) 4305250. De verzekering biedt een wereldwijde dekking, met uitzondering -deels- van aanspraken ingesteld op grond van of onderworpen zijn aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of
Canada, en heeft een maximale dekking van € 500.000,00 per gebeurtenis.

– mr. D.J. Rijnbout heeft zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Niehoff Werning & Kooij kantoorhoudende te 3811 MB Amersfoort aan de Snoukaertlaan 42, telefoonnummer (033) 4641340. De verzekering biedt een wereldwijde dekking, met uitzondering van aanspraken ingesteld en/of in recht aanhangig gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of waarop het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada van toepassing is, en heeft een maximale dekking van € 500.000,00 per gebeurtenis.

Klachten
De advocaten van Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige doen er alles aan om hun cliënten optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij verzoek u dat te melden aan de behandelaar van uw dossier. In overleg met u zullen we proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Zie daarvoor ook de Klachtenregeling.

Identificatie- en meldplicht
De advocaten van Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige zijn juridische dienstverleners en als zodanig gebonden aan wettelijke regels. Deze regels zien onder andere op een identificatie- en meldplicht. Op grond van de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur bestaat er voor advocaten een algemene verplichting hun cliënten te identificeren. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bestaat er in bepaalde gevallen een identificatie- en meldplicht voor advocaten.

Voorkomen tegenstrijdige belangen
Ter bescherming van de belangen van haar cliënten hanteren de advocaten van Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige conflict of interest regels, om te voorkomen dat zich in een zaak tegenstrijdige belangen voordoen. Deze regels worden vanzelfsprekend toegepast voordat een nieuwe cliënt of een nieuwe zaak wordt geaccepteerd.

(versie 2015.01)