Algemeen:

De advocaten van Brussee & Rijnbout advocaten en belastingkundige (hierna: de “advocaten”) nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Toch kunnen zij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. De op de website verstrekte informatie is uitsluitend algemeen van aard en dient niet te worden beschouwd als juridisch of professioneel advies; zij geeft ook niet de mening van de advocaten weer, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Evenmin kunnen de advocaten garanderen dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De advocaten kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval zijn de advocaten aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites en die door derden worden onderhouden, waarover de advocaten geen zeggenschap hebben. De advocaten geven geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de advocaten de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

De informatie op deze website kan op elk moment door de advocaten worden gewijzigd. De advocaten zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden de advocaten u uitdrukkelijk aan contact op te nemen met een van hen. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met een van de advocaten opnemen.

De advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via het internet, e-mail of via deze website. De advocaten kunnen niet garanderen dat hen op voormelde wijze toegezonden informatie haar ook daadwerkelijk vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Verklaring omtrent de privacy

De privacy van de bezoekers aan deze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door de advocaten en hun betrokken medewerkers en derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensopslag.

Toepasselijk recht:

Op deze website (inclusief de Privacy Statement en Disclaimer) is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website.

(versie 2015.01)